Header Ads

header ad

乾燥症(修格蘭氏症候群)生物製劑標靶治療 招募受試者

乾燥症(修格蘭氏症候群)生物製劑標靶治療 招募受試者

目前乾燥症正在中山附醫收案進行中。

修格蘭氏症候群,會有口腔乾燥及眼睛乾燥的困擾,
還伴隨其他的自體免疫疾病:
如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、全身性硬皮症、膽道硬化症等症狀。

乾燥症 中山醫學大學魏正宗醫師招募受試者

若有興趣取得更多資訊的患者可與個管師聯絡,相關聯絡方式如下:

📧電子郵件:cmctc.wei@gmail.com

☎️連絡電話:0933-613-973
                         04-24739595 過敏免疫風濕科
                                                研究護理師 蔡小姐
===============================================

沒有留言

技術提供:Blogger.